This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۲۶ بهمن ۱۳۸۸

فهرستی از مراکز تصمیم گیری فاوا در تعلیم و تربیت 193 کشور

در این پیوند فهرستی از مراکز تصمیم گیری پیرامون فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 193 کشور ارائه شده است . برای کسانی که قصد مطالعات تطبیقی دارند می تواند مفید باشد

برچسب‌ها: