This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۲۶ بهمن ۱۳۸۷

ده نکته برای خبرنگاری برخط

شنبه 29 بهمن 87
ده نکته برای خبرنگاری برخط نکاتی در مورد نوشتن وبلاگ را بیان می کند. وبلاگ یکی از ابزارهای مهم در آموزش و یادگیری الکترونیکی است.

برچسب‌ها: