This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۰۳ مهر ۱۳۸۶

بالاخره لب تاپ های صد دلاری آمدند

سه شنبه سوّم مهرماه 1386
اگر متن های قبلی من را خوانده باشید یادتان می آید که خبر کار روی پروژه ای برای لب تاب های 100 دلاری برای هر دانش آموزان در کشورهای در حال توسعه را داده بودم. بنا به خبر بی بی سی بالاخره این لب تاب ها روانه ی بازار شده و و به فروش می رسد.تازه تخفیف برای آمریکایی ها هم داده اند چون می توانند دو لب تاب را به قیمت سیصد و نود هشت دلار بخرند یعنی دو دلار تخفیف!! البته اضافه کنم که فقط یکی به طرف در آمریکا تحویل می دهند و دیگری را به طور رایگان در اختیار کودکی در کشورهای در حال توسعه قرار خواهند داد به عبارتی کار خیر اجباری! البته بنا به نقل رئیس پروژه چون دولت ها از این پروژه استقبال نکرده اند (از قرار معلوم قرارداد بسته اند ولی پولی نداده اند) ایشان مجبور شده اند این لب تاب را به فروش در داخل آمریکا برسانند. مهلت کمی هم برای خرید گذاشته اند یعنی روز دوازدهم نوامبر یا همان بیست و دوم آبان ماه خودمان. این را هم اضافه کنم که قیمت واقعی ای لب تاب الان یکصد و هشتاد و هشت دلار است که البته این ها امیدشان این است که بتوانند سه میلیون از این محصول را به دولت های درحال توسعه بفروشند تا در نهایت بتوانند هدف اصلی پروژه را که همان یک لب تاب صد دلاری برای هر دانش آموز است را به تحقق برسانند. این هم پیوند شرکت برای کسانی که مایلند سری به آن جا بزنند

برچسب‌ها: