This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۲۶ بهمن ۱۳۸۸

کنفرانس و نمایشگاه دانشگاه مجازی ایران

کنفرانس و نمایشگاه «دانشگاه الکترونیکی» با شعار «دانشگاه الکترونیکی؛ تحول الکترونیکی در آموزش عالی» با حمایت نهاد ریاست جمهوری و برخی از وزارتخانه ها، دانشگاه ها و سازمان ها و به همت مرکز همایش های طاپکو با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 7 و 8 اسفند ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. این هم پیوند همایش

برچسب‌ها: