This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۰۵ بهمن ۱۳۸۴

آموزش زبان از راه دور

سه شنبه ۴ بهمن ۱۳۸۴
لينک آموزش زبان انگليسي از راه دور يا همان طور که توضيح داده اند
مرکز آموزش باز(۱) را در قسمت پيونده ها اضافه کردم . سايت جالب و در خور توجهي است که از روش هاي آموزش الکترونيکي براي آموزش زبان استفاده کرده اند. در سايت شان خواندم: در دنیای امروز ندانستن زبان انگليسي يكي از جدي ترين مشكلات انسان است

نکته بسيار مهمي را يادآوري کرده اند . بايد اين را هم اضافه کنم که با ضعفي که ما در بخش محتوي الکترونيکي داريم دانستن زبان انگليسي در راه استفاده بهينه از آموزش الکترونيکي (و البته در يادگيري و تحقيق در همه زمينه ها) بسيار حائز اهميت است. راه اندازي اين سايت را به مدير جوان و خلاق اين سايت آقاي شايان شلیله و همکارنشان تبريک و برايشان آرزوي موفقيت دارم
(1) OLC