This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۰۸ دی ۱۳۸۴

آموزش الکترونيکي در شبکه آموزش

چهارشنبه ۷ دي ماه ۱۳۸۴

هنوز پست قبلي را چاپ نکرده بودم که مورد ديگري را مشابه با مکمل از راه دور وزارت خارجه و باز هم در يکي از سازمان هاي اصلي کشور ديدم (بخش آموزش الکترونيکي در سايت شبکه آموزش صدا و سيما ) . وقتي بخش آموزش الکترونيکي تکفا در يک سال فقط دو بار به روز مي شود و سازمان ها و وزارت خانه هاي مملکت مان هم اگر کاري مي کنند (البته خوش بين باشيم: نگوئيم که براي بيلان کار مديري بوده و با رفتن او هم همه چيز تمام شده!!) چند صباحي بعد آن را تعطيل مي کنند آيا اساساً جائي براي فعاليت در اين زمينه در ايران وجود دارد ؟ آيا فعاليت هاي فردي که در اين زمينه در ايران انجام مي شود چيزي جز آب در هاون کوبيدن نخواهد بود

1 Comments:

Anonymous بهمن اصغرزاده امین said...

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام
با این جمله که آب در هاون کوبیدن است مخالفم. بلاخره هر کاری در عالم اثری هر چند کوچک دارد. قبول دارم که اگر کار بزرگ خوبی در این زمینه انجام شود بهتر است، اما حتی کاری که خود شما انجام می دهید را نباید نادیده گرفت. با ایمان، تلاش و صبر انسان به هر چیزی دست پیدا می کند. باید ابتدا پایه و اساس درست را بنا کرد بعد سراغ بقیه کار رفت. نباید فریفته ظاهر شد. مثلا در کار خودمان، چون آموزش الکترونیکی کلمه فریبنده ای است، پس از فردا یک آموزش الکترونیکی راه بیندازیم. بدون هیج دانشی از این کار. معلوم است که مدتی بعد هم را کار را تعطیل می کنیم. باید کار گروهی انجام شود و ذره ذره جلو رفت. یکی از دلایل من برای پیشنهاد تشکیل گروه آموزش الکترونیکی برای همین است. ببخشید که این نظر این قدر طولانی شد و البته خیلی ادبی نوشده شده :)

۲:۱۶ بعدازظهر  

ارسال یک نظر

<< Home