This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۱۴ شهریور ۱۳۸۵

باز هم در مورد تسما

سه شنبه 14 شهریور ماه 1385

من بیکار ننشستم و این خبر را که جدید است در مورد تسما پیدا کردم. از قرار معلوم ویرایش چهارم پیش نویس طرح در 5 بخش اعلام شده که از این قرار است: "حوزه‌هاي پوشش"، "قالب‌هاي طرح"، "نهادهاي مسوول"، "زيرساخت فرهنگي توليد محتوا" و "برنامه‌هاي اقدام" . ان شاء الله که این طرح زودتر به ثمر برسد و قبل از شروع آن طرح دیگری جایگزین آن نشود!ه