This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۱۸ آذر ۱۳۸۴

پادکست و آموزش الکترونيکي

جمعه ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۴

بي بي سي گزارش داد که واژه پادکست (۱) به عنوان واژه برتر سال توسط مسئولين ديکشنري آکسفورد برگزيده شده است. به طور خلاصه با اين فناوري هر کس مي تواند برنامه اي صوتي را تهيه و از طريق اينترنت در اختيار بقيه بگذارد. اين فايل هاي صوتي به راحتي دريافت يا دانلود (به شرط امکان آن!!) و از طريق دستگاه هاي ام. پي. ۳ (۲) يا آي. پد (۳) در زمان دلخواه مي تواند شنيده شوند. اين فناوري سهل الوصول مي تواند امکان توليد برنامه هاي آموزش الکترونيکي را به سادگي براي علاقه مندان فراهم نمايد. از اينجا پادکست بي بي سي را مي توانيد دانلود کنيد
.
(1) Podcast = ( iPod + broadcast) (2) MP3 (3) iPod