This weblog devoted to practical and theoretical issues of educatinal technology and e-learning in/for Iran

۱۲ شهریور ۱۳۸۵

دانشکده مجازي اخلاق

یکشنبه دوازدهم شهریور ماه 1385

دانشکده مجازی اخلاق که از قرار معلوم جزئی از طرحی بزرگتر تحت عنوان دانشگاه مجازی فرهنگ ومعارف اسلامی است درخواست پذیرش دانشجو نموده است. دوره آزمايشي آن از سال 1384 آغاز بکار نموده و اولين دوره رسمي خود را در ترم پاييزه امسال براي آشنايان با فارسی زبانان در سراسر جهان برگزار مي كند. دوره حاضر كه با كسب مجوز لازم و ارايه مدرك رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري جمهوري اسلامي ايران و با همكاري دانشگاه پيام نور برگزار مي گردد، بدون كنكور و آزمون ورودي مي باشد.شركت كنندگان در اين دوره صرفاً با دارا بودن شرايط كلي ثبت نام (مدرك تحصيلي و ارائه مدارك مورد نياز) بدون هيچ محدوديتي وارد دانشگاه شده و يك ترم را به صورت دانش پذير تحصيل مي كنند و در صورت كسب امتياز لازم در آزمون پايان ترم به عنوان دانشجوي رسمي، به ادامه تحصيل مي پردازند